nahoru

V.F.Červený

Péče a údržba

Nástroje V.F.Červený jsou před odesláním ze závodu dokonale odzkoušeny a seřízeny. Pro spolehlivý provoz však vyžadují nenáročnou, ale systematickou péči, jejíž dodržování prodlužuje životnost a akustické kvality nástroje.

 

Údržba a ošetřování žesťových dechových hudebních nástrojů

Po každé hře nástroj očistěte a osušte, včetně odstranění otisků prstů jemným plátýnkem nebo čisticí utěrkou na žesťové nástroje. Čas od času je nutné očistit ladicí tahy i měniče.

Udržujte všechny pohyblivé části promazané, zvláštní péči věnujte snížcům a rotačním měničům. Používejte speciální oleje na měniče a maziva na snížce, které jsou k dostání u prodejců hudebních nástrojů. K promazání čepů cylindrového strojiva a měničů perinetového strojiva použijte měničový olej pro plechové dechové hudební nástroje. Na promazání tahů použijte mazadlo na ladicí tahy. Udržovat jednotlivé pohyblivé součásti promazané je velmi důležité, pokud nepoužíváte nástroj pravidelně. V opačném případě mohou měniče zaschnout, což si může vyžádat nákladnější opravu.

Jedenkrát v měsíci je nutno vnitřek nástroje omýt vlažnou mýdlovou vodou, pokud nástroj pravidelně používáte. Rozpustíte tím sediment ze slin a zabráníte možnému selhání chodu rotačním měničů. Čistícím prostředkem ošetřujte povrchové, mosazné části nástroje.

Během transportu vždy chraňte svůj hudební nástroj v transportním pouzdře.